e-Segítség | Oldaltérkép
Magyar English facebook

„IFJÚSÁG A KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉSBEN”

(„YOUTH IN THE COMMUNITY CULTURE”)

Fiatalok Lendületben Program 4.3 (HU-43-E51-2013-R2)

 

A rendezvényt az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programjának támogatásából valósította meg a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. és a Nemzeti Művelődési Intézet 2013. december 4-8. között Budapesten, amelyhez ideális helyszínt biztosított az Európa Tanács által fenntartott  Budapesti Európai Ifjúsági Központ.

A szeminárium célja volt, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek, segítők, feltárják az ifjúsággal való foglalkozás és a közösségi művelődés kapcsolatait, kapcsolódásait a gyakorlatban. Figyelembe véve az egyes országok sajátosságait, az országok közti különbségeket, megfogalmazzák a közös cselekvési pontokat, lehetőségeket.

A rendezvény során érintett témakörök: ifjúsági közösségfejlesztés, társadalmi részvétel, településfejlesztés, érdekképviselet, az ifjúsági munka szervezeti keretei, generációk közti együttműködések. A rendezvénytől további együttműködések kidolgozását, módszertani ajánlások megfogalmazását is várták a szervezők.

A rendezvény témája európai viszonylatban is innovatív, hiánypótló jellegű, és hazánkban is hozzáadott értéket jelenthet a közművelődés megújulásában elindult folyamathoz.

A szemináriumon 12 ország közel 50 szakembere vett részt, a munkanyelv angol volt. A résztvevők többségükben annak a “Contact 2103” nemzetközi kapcsolatfejlesztő hálózatnak a tagjai, amelynek még Beke Pál népművelő, közösségfejlesztő szakember, a Művelődési Intézet korábbi igazgatója, volt az egyik kezdeményezője, alapítója. A rendezvény azért is különleges, mert éppen 10 évvel ezelőtt rendeztek hasonló ifjúsági szemináriumot, hasonló témakörben, hasonló résztvevőkkel Budapesten, így mód nyílt az akkor megfogalmazott lehetődésgekre is visszatekinteni, s értékelni az azóta megvalósuét folyamatokat.

Összességében megállapítható, hogy mind a résztvevők, mind a szervezők elégedettek a szeminárium eredményeivel. Teljesültek a rendezvénnyel kapcsolatos célkitűzések, hiszen sikerült megfogalmaznunk közös véleményeket, javaslatokat, megismerhettük egymás tevékenységét, és újabb együttműködések vették kezdetüket. A résztvevők visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy fejlődtek egyéni és társas kompetenciáik, új módszereket tanultak, megismerkedtek új szakemberekkel, és nem utolsó sorban betekintést nyerhettek külföldi vendégeink a magyar társadalomba, a magyar kultúrába. Sokan most először jártak hazánkban.

A szeminárium legnagyobb eredménye talán mégis az, hogy a közösségi művelődés fogalmát immár európai szinten is elkezdtük használni, terjeszteni, és ebben kezdenényező szerepe volt, van a magyar közművelődési szakembergárdának.

 

Képek megtekitése ITT

További információ                                                    : 

Kárpáti Árpád: karpad@tetthely.net

Kárász Gabriella: karasz.gabi@tetthely.net


                                                        

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.| 7621 Pécs, Apáca u. 2/1.| Telefon: 72/211-134| e-mail: tetthely@tetthely.net

MarkCon 2008