Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum (BGYIÉF)

Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum létrehozását a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány és a Pécsi Ifjúsági Centrum Iroda kezdeményezte 1997. májusában. A megalakításhoz mindkét szervezet pályázaton nyert támogatást a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsától. A közösen megrendezett „Baranya Ifjúsága az Ezredfordulón” c. konferencián a megjelent közel hatvan gyermek- és ifjúsági és az őket támogatói civil szervezet képviselői megbíztak egy munkacsoportot a Fórum szervezeti és működési feltételeinek megteremtésére. A munkacsoport tárgyalásokat kezdett a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének képviselőivel, akik nyitottak voltak a kezdeményezésre.

1997. szeptember 13-án a civil szervezetek megállapodtak a Fórum szervezeti felépítésében és megválasztották a Fórum Korosztályi- és Támogatói Tárgyalócsoportját. A szervezetek döntése szerint három tárgyalócsoport állt fel (korosztályi: 5 szervezet, támogatói: 5 szervezet, önkormányzati: 5 képviselő). Ezek plenáris ülésen konszenzussal: véleményezik az Önkormányzat gyermekeket és ifjúságot érintő előterjesztéseit, kezdeményezéseikkel segítik gyermek és ifjúsági feladatainak ellátását, bizonyos kérdésekben, főleg a nyilvánosság felé, állásfoglalásokat tesznek.

A Fórum alakuló plenáris ülésére 1997. december 23-án került sor, ahol aláírásra került a Fórumot létrehozó megállapodás és a jelenlévők elfogadták az ügyrendet.

A Fórum első ülésén kezdeményezte a Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ létrehozását, állásfoglalásában kérte az Önkormányzattól a civil szervezetek Közgyűlésben való tanácskozási jogú részvételét szabályozó SZMSZ rendelkezés módosítását és, hogy gondoskodjon a Titkárság működési feltételeiről. Az Önkormányzat módosította SZMSZ-ét, ezzel tanácskozási jogot biztosított a Fórum civil oldalának és a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványt kérte fel a Fórum Titkárságának működtetésével. A Közalapítvány döntése alapján 2002. január 1-től az általa alapított Baranya Ifjúságáért Kht. vette át a Baranya Megyei Önkormányzat Ötv-ben foglalt gyermek-, és ifjúsági jogok érvényesítéséhez kapcsolódó feladatainak ellátását, többek között a Fórum Titkárságának működtetését.

A Fórum tagsága húsz-harminc szervezet között mozog, és évente megújul, az önkormányzati oldal delegáltjai önkormányzati választások szerint változnak.

A Fórum teret kíván biztosítani a baranyai gyermek és ifjúsági szervezeteknek, hogy szakmai erőforrásaikat integrálni tudják és hallassák hangjukat az önkormányzatok, a kormányzat, illetve a nyilvánosság felé. Ezt szolgálják azok a konferenciák, szakmai napok, képzési programok, amelyeket a Fórum szervez.

A Fórum működésének eredményei: Fórum lehetőséget biztosított a civil szervezetek egymás, illetve az Önkormányzat közötti kapcsolatainak kiépítésére. A fórumnak szerepe volt a Tett-Hely Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ, majd később a Baranya Ifjúságáért Kht. létrehozásában, amely ellátja Baranya megye, illetve Pécs város ifjúsági feladatait civil szervezetek, a BMÖ Közgyűlésének és Pécs MJ Város Önkormányzatának közreműködésével.  A Fórum civil oldala tanácskozási joggal rendelkezik a BMÖ Közgyűlésében, és a szakbizottságokban. Részt vesz a megyei önkormányzat döntéselőkészítő munkájában, javaslatokat tesz, véleményez, szakmai programokat szervez, továbbá eseti döntéshozó testületekbe (pl. Bursa Hungarica pályázat, kollégiumi férőhely támogatás, lakástámogatás) tagokat delegál.

Aktív szerepet vállalt a megyei ifjúsági koncepció (2005.) és cselekvési terv (2006.) kidolgozásában és az abban foglalt feladatok végrehajtásában.  

2008-ban megyei közmeghallgatást kezdeményeztünk, amelyre összegyűjtöttük a megye ifjúsági problémáit és lehetőségeit. A közmeghallgatáson prezentációt tartottunk, hozzászóltunk a témához.

A Fórum 2010-ben közreműködött a 2010-2015. évekre szóló megyei ifjúsági koncepció és 2010-2013-ra vonatkozó cselekvési terv kidolgozásában. Ennek eredményeként még 2010-ben aktualizálja ügyrendjét és megújítja megállapodását a Baranya Megyei Önkormányzattal.

A tagság 2010-ben:

1. Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért
2. Ifjúsági Unió Pécs
3. Van1Hely Kulturális és Szabadidős Egyesület, Mohács
4. Szigetvári Kultúr – és Zöld Zóna Egyesület
5. Szigetvári Ifjúsági Kerekasztal
6. KIES Komlói Ifjúságsegítő Egyesület
7. ANK Közösségi Ház
8. ANK Művelődési Ház
9. Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat
10. Diákközéletért Alapítvány
11. Sásdi Kistérségi Ifjúsági Programszervező Kerekasztal Egyesület
12. Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás
13. Magyar Teleház Szövetség Dél-Dunántúli Regionális Tagozata
14. Bólyi Ifjúsági Egyesület
15. Tett-Hely Ifjúsági Egyesület